SYM-8

LED sistemi osvetljenja: Kako su napravljeni i kako sačuvati dugotrajnost

LED tehnologju sve više koriste proizvođači motora za prednja svetla, time se dobija odločno osvetljenje, a diode ( izvori svetla ) imaju duži vek trajanja od tradicionalnih sistema sijalica. Ali, da bi se očuvalo njihovo trajanje, potrebno je obratiti pažnju na neke od faktora i voditi računa o njihovom održavanju. Hajde da vidimo kako to uraditi.

Kako su napravljeni i koje su njihove prednosti?

kraćenjica LED je od reči Light Emitting Diode, tj.svetleća dioda; to je optoelektronski uređaj koji koristi sposobnost nekih poluprovodničkih materijala da stvaraju fotone kroz fenomen spontane emisije kada dođe u dodir sa električnom strujom. LED sijalice se ustvari sastoje od male električne komponente, posebnog oblika diode koja svetli kada struja prođe kroz nju. Ovaj sistem osvetljenja se razlikuje od sistema sa sijaličnim vlaknima koji umesto toga obezbeđuje prolaz struje unutar metalnih čvorova koji, kada se zagreju, emituju svetlost usled užarenosti. Osnovna razlika u pogledu performansi tiče se disperzije energije: sijalice sa žarnom niti imaju tendenciju da izgube deo el.energoje tokom rada, raspršujući je u obliku toplote, dok LED sijalice koriste pun potencijal el.energije koju primaju i potrebnda im je mnogo manja količina energije. Dakle, LED sistem ima mnogo manji uticaj na opterećenje akumulatora motora. Na osnovu toga, može se reći da LED osvetljenje štedi i gorivo.

Kako sačuvati njegovu dugotrajnost?

Najjača prednost LED svetala leži u njihovoj trajnosti. Procenjuje se da svaka LED optika ima životni vek od približno 50.000 sati, što znači da se ista optička jedinica može koristiti nekoliko godina bez potrebe za zamenom i time smanjuju intervencije na matoru. Da bi efikasno radio LED-u je potrebno stalno i polaruzovano napajanje. Sistemi opremljeni otpornicima obično se koriste u motorima. Ovakva konstrukcija u praksi omogućava stalan protok el.energije. LED diode same rade na najbolji način kada su na najnižoj mogućoj temperaturi, pa toplota usled prolaska el.energije nije koncentrisana u delu gde se nalaze diode, već u otpornicima. U tom slučaju, održavanje se mora fokusirati na izbegavanje fluktuacije napona obično povezane sa nepravilinim radom akumulatora. To se dešava ili kada je akumulator oštećen ili kada je prazan. Zbog toga,  u slučaju problema, nikad se ne sme forsirati paljenje vozila jer u suprotnom možemo nepopravljivo oštetiti LED diode i morati da ih zamenimo. 

Poslednji faktor koji utiče na prolaz struje čišćenje. Dobro čišćenje i održavanje garantuje dug vek trajanja LED dioda. Ako živite u priobalnim područjima ( gde je korozija od slane vode učestalija ) ili ste primorani ostavite svoj skuter preko noći, korozija je svuda moguća. Stoga je savet da motor noću prekrivate navlakom i povremeno čistite električne komponente posebnim proizvodima.