sym-1

Skuter kao optimalni izbor za individualnu mobilnost

Trenutna situacija povezana sa širenjem Covid-19 ima uticaj kako na zdravstveni i ekonomski aspekt tako i na način svakodnevnog života pojedinca.

Ako je izolacija sa svime što podrazumeva neophodna mera onda treba predvideti i šta će se dogoditi kada ovome dođe kraj.

Dakle, ovde govorimo o koegzistiranju sa virusom, gde ćemo nastaviti sa normalnim funkcionisanjem, ali mnoga bezbedonosna pravila će se morati primenjivati kako bi se sprečilo dalje širenje istog.

Drugim rečima, nastavićemo da izbegavamo gužve, držati distancu i pridržavati se drugih mera opreza. Ovde nastupaju naši voljeni motori, savršena vozila za individualno kretanje, brzi i sa sa minimalnim zagađivanjem životne sredine.

Motori: realna mogućnost da se zadovolji potreba za individualnom mobilnošću?

Imajući u vidu prethodno navedeno, sredstva javnog prevoza poput autobusa, tramvaja i metroa mogu postati mesta lakog zaražavanja zbog broja ljudi koji tu cirkulišu. To nas baca u razmišljanje na koji način možemo doskočiti svakodnevnim potrebama, odlascima na posao ili druge obaveze, a da sebe ne dovodimo u rizik od zaražavanja.

Tu nastupaju vozila poput motora.

Motori, pored toga što su vrlo udobni i praktični za kretanje po gradu zahvaljujući malim dimenzijama, omogućavaju individualno putovanje favorizujući smanjeni rizik od dolaska u kontakt sa većom grupom ljudi.

Motor ili javni prevoz, faktor „zagađenja“

Do sada smo razmatrali razloge povezane sa zdravstvenim rizicima, ali moraju se uzeti u obzir i druga pitanja, poput zagađenja.

Javni prevoz se smatra odličnim rešenjem kada je ovaj problem u pitanju, jer omogućava smanjenje emisije CO2, a opet omogućava kretanje velikog broja ljudi.

Iz tog razloga, moramo da uravnotežimo dve potrebe: Zaštitu javnog zdravlja usled istorijske pandemije i onu koja ne opterećuje našu životnu sredinu.

Pojedinačni izbori, pored vladinih direktiva biće od najvećeg značaja u predstojećem periodu. U ovakvim situacijama trebala bi da postoji mogućnost korišćenja vozila koje će im omogućiti individualnu mobilnost, i na taj način smanjiti rizik od zaražavanja, kao i od zagađivanja životne sredine Ali koji je to način…Sledi…

Električna mobilnost, mogući razvoj nakon što se uzbuna završi?

Namera je uravnotežiti potrebe individualne mobilnosti i niskog uticaja na zagađenje živote sredine. Ovakvi trenuci nude priliku da se razvije model električne vuče koji ima daleko manji uticaj na zagađenje životne sredini od motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji koriste neobnovljivu energiju.

Ovaj model za druge sektore predstavlja realnost, dok u sektoru motora predstavlja moguću alternativu u predstojećem periodu kojoj se mora posvetiti veća pažnja.